Logotyp Jordbruksverket

Ansökan om förflyttning till, från eller inom en restriktionszon

I e-tjänsten söker du tillstånd för att göra vissa typer av transporter till, från eller inom en restriktionszon. Vi upprättar restriktionszoner i områden där anläggningar drabbats av vissa djursjukdomar.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Så här går det till

  1. Du som ansvarar för den anläggning som djuren eller produkterna ska transporteras från ansöker om tillstånd om förflyttning.
  2. I ansökan ska du bland annat ange personnummer, e-postadress och mobilnummer till
    - den som ansvarar för den mottagande anläggningen
    - den transportör som ska utföra transporten.
  3. När du skickar in en ifylld ansökan får både den mottagande anläggningen och transportören ett mejl och ett sms om att de ska signera ansökan.
  4. Först när båda har signerat ansökas skickas den automatiskt vidare till Jordbruksverket.
  5. När vi har tagit emot ansökan får du inom en timme ett mejl om att vi har tagit emot ansökan.
  6. Därefter får du ett beslut.

Läs om vilka transporter som du kan söka tillstånd för.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.