Tillgänglighet för e‑tjänsten Sök hund - privatpersoner

Jordbruksverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e‑tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e‑tjänsten inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsten?

Om du behöver komma åt delar av e‑tjänsten som inte är tillgängliga för dig, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänstens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om e‑tjänstens tillgänglighet

Den här e‑tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte eller delvis är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det uppstår flera problem när man använder tjänsten eftersom tabeller, i stället för CSS, används för layout.
  • Tjänsten använder ett robotfilter för att vara säker på att användaren är en människa och inte en robot, så kallad Captcha.

Oskäligt betungande anpassning

Jordbruksverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

E‑tjänster

Jordbruksverket har många e‑tjänster som är flera år gamla. Flera av dem är mycket komplexa och samtidigt utvecklade med mycket gammal teknik, vilket komplicerar tillgänglighets­anpassningen.

Det är i flera fall inte ekonomiskt och tekniskt försvarbart att anpassa alla dessa tjänster fullt ut under en kort tidsperiod. Arbeten med att förnya delar av Jordbruksverkets e‑tjänster pågår och kommer fortgå under flera år.

Vi prioriterar anpassningen utifrån möjligheterna som finns i den nuvarande tekniken, vilken typ av interaktion som krävs av användaren inne i tjänsten, vårt uppdrag och tjänstens användnings­frekvens.

I Sök hund – privatpersoner är kartorna som används dessutom svåra att ersätta med ett alternativ för de användare som är helt beroende av skärmläsare för att navigera.

Hur vi testat e‑tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e‑tjänsten Sök hund – privatpersoner .

Senaste bedömningen gjordes den 10 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 december 2021.

Senast granskad: 2022-02-23