Anslagstavla för tillsatta jobb

Här kan du se vilka jobb som har blivit tillsatta på Jordbruksverket den senaste tiden. Du kan överklaga beslut om tillsatta jobb inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs här.

 • Titel
  Diarienummer
  Namn
  Beslutet anslogs
 • 3 ajourhållare till olika platser i Sverige
  Diarienummer 2.4.6-14374/2021
  Namn Matilda Larsson,
  Pernilla Thorell,
  Joakim Engholm
  Beslutet anslogs2021-11-12
 • Internrevisor till Jordbruksverket
  Diarienummer 2.4.6-15037/2021
  Namn Louise Kling,
  Helena Johansson,
  Helena Johansson,
  Helena Johansson
  Beslutet anslogs2021-11-25
 • Verksjurist till djuravdelningen
  Diarienummer 2.4.6-16052/2021
  Namn Amanda Kåhlin
  Beslutet anslogs2021-11-12
 • Veterinär med intresse för smittskydd och djurhälsa!
  Diarienummer 2.4.6-16369/2021
  Namn Heléne Duvgren
  Beslutet anslogs2021-11-11
 • Kontrollanter till växt- och kontrollavdelningen
  Diarienummer 2.4.6-18276/2021
  Namn Ditte Hallengren,
  Julia Åkesson
  Beslutet anslogs2021-11-11
 • Samordnare till Landsbygdsnätverket
  Diarienummer 2.4.6-18039/2021
  Namn Anna Hedberg
  Beslutet anslogs2021-12-01

Överklaga beslut om tillsatta jobb

Du kan överklaga Jordbruksverkets beslut om ett tillsatt jobb till Statens överklagande­nämnd. I överklagandet ska du skriva

 • vilket beslut du överklagar
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du tycker att det ska ändras.

Skicka överklagandet till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Du kan också skicka överklagandet till Jordbruksverkets mejladress. Överklagandet ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Vi skickar sedan vidare det till överklagande­nämnden med ett yttrande.

Du kanske också är intresserad av det här