E-tjänsten Överlåtelse av stöd

Överlåtelse av stöd är en e-tjänst som vänder sig till banker och andra överlåtelsemottagare som har avtal med Jordbruksverket.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

I tjänsten kan du registrera en överlåtelse av framtida fordran av jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Detta är alltså inte en tjänst där stödmottagaren (överlåtaren) kan registrera en överlåtelse.

Stöd som kan överlåtas

I e-tjänsten ska du fylla i om det är ett EU-stöd, ett nationellt stöd eller ett projekt- eller företagsstöd som överlåts. De vanligaste stöden som ingår i de olika stödformerna kan du se nedan.

EU-stöd och nationellt stöd

EU-stöd

  • Gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, kompensationsstöd och miljöersättningar

EU-stöd och nationellt stöd

  • Gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, kompensationsstöd och miljöersättningar
  • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker
  • Nationellt stöd för mjölkproduktion

EU-stöd och nationellt stöd, utan mjölk

  • Gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, kompensationsstöd och miljöersättningar
  • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker

Nationellt stöd, utan mjölk

  • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker

Företagsstöd och projektstöd

  • Projektstöd, företagsstöd, investeringsstöd, stöd för lokalt ledd utveckling och miljöinvesteringar

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du registrerar i den här e‑tjänsten för ändamålet överlåtelse av framtida fordran av jordbrukarstöd och landsbygdsstöd.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2024-03-08