Ansökan om förordnande som officiell veterinär

I denna e-tjänst kan du som gått vår webbutbildning för att bli officiell veterinär ansöka om förordnande.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du som är legitimerad veterinär kan ansöka om förordnande som officiell veterinär. Innan du ansöker ska du ha gått vår webbutbildning. Du behöver inte skicka in några dokument som visar detta, utan den informationen hämtar vi automatiskt.

Tänk på att uppgifterna du fyller i inte sparas förrän du skickar in ansökan. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle behöver du vid nästa tillfälle på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de intyg som krävs.

Vi kommer att skicka beslut till dig via e-post om du angett en e-postadress. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Mer om vad som gäller för att bli officiell veterinär

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård kan du läsa om vad en officiell veterinär gör och anmäla dig till webbutbildningen.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-13