Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Arkiverade statistikrapporter

Statistikrapporter utgivna 2020 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2020:03

Ekologisk trädgårdsodling 2017öppnas i nytt fönster

2020-03-26

Statistikrapport 2020:02

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017öppnas i nytt fönster

2020-02-21

Statistikrapport 2020:01

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016öppnas i nytt fönster

2020-02-20

Statistikrapporter utgivna 2019 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2019:03

Försäljning av mineralgödsel 2017/18öppnas i nytt fönster

2019-05-23

Statistikrapport 2019:02

Antal får och företag med får i december 2018öppnas i nytt fönster

2019-04-25

Statistikrapport 2019:01

Gethållning 2018öppnas i nytt fönster

2019-04-24

Statistikrapporter utgivna 2018 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2018:05

Energianvändning i växthus 2017. Tomat, gurka och prydnadsväxterPDF

2018-11-13

Statistikrapport 2018:04

Försäljning av mineralgödsel 2016/17öppnas i nytt fönster

2018-07-05

Statistikrapport 2018:03

Regional animalieproduktion 2017öppnas i nytt fönster

2018-06-25

Statistikrapport 2018:02

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015öppnas i nytt fönster

2018-05-16

Statistikrapport 2018:01

Antal grisar i december 2017öppnas i nytt fönster

2018-02-21

Statistikrapporter utgivna 2017 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2017:01

Försäljning av mineralgödsel 2015/16öppnas i nytt fönster

2017-05-16

Förprövningsstatistik 2016

Sammanställning av förprövningsstatistik för år 2016PDF

2017-03-02

Statistikrapporter utgivna 2016 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2016:02

Jordbruksverkets sockerstatistik, en metodöversiktöppnas i nytt fönster

2016-12-09

Förprövningsstatistik 2015

Sammanställning av förprövningsstatistik för 2015PDF

2016-02-24

Statistikrapport 2016:01

Försäljning av mineralgödsel 2014/15öppnas i nytt fönster

2015-05-31

Statistikrapporter utgivna 2015 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2015:03

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverigeöppnas i nytt fönster

2015-07-02

Statistikrapport 2015:02

Försäljning av mineralgödsel 2013/14

2015-07-01

Statistikrapport 2015:01

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2014öppnas i nytt fönster2015-02-25

Förprövningsstatistk 2014

Sammanställning av förprövningsstatistik för år 2014PDF

2015-02-24
Statistikrapporter utgivna 2014 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Fritidsodling i Sverige - De svenska hushållens odling av ätbara växter öppnas i nytt fönster
De svenska hushållens odling av ätbara växter öppnas i nytt fönster
Försäljning av mineralgödsel 2012/13öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2012öppnas i nytt fönster
Underlag för att bedöma 2014 års skördöppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 201öppnas i nytt fönster3
Sambearbetning av Gödselmedelsundersökningen och Skördeundersökningarna 2011PDF
Statistikrapporter utgivna 2013 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Fritidsodling i Sverige - en översiktöppnas i nytt fönster
Försäljning av mineralgödsel 2011/12öppnas i nytt fönster
Antal ekologiska husdjur år 2012öppnas i nytt fönster
Underlag för att bedöma 2013 års skördöppnas i nytt fönster
SCB - Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012PDF
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, Uppgifter t.o.m. 2011öppnas i nytt fönster
Lantbrukarna och klimatet, Attityder till klimatförändringar och klimatanpassningöppnas i nytt fönster
Bioenergi från jordbruket, Åkerbränslets roll i den svenska energiförsörjningenöppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2011öppnas i nytt fönster
Statistikrapporter utgivna 2012 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Svensk fårnäring, en lägesrapport öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010öppnas i nytt fönster
Energianvändning i växthus 2011. Tomat, gurka och prydnadsväxteröppnas i nytt fönster
Sju driftsinriktningar 2000-2010, Sammanfattning av blandat jordbruk, småbruk, jordbruksväxter, svin, mjölkkor, köttdjur, fåröppnas i nytt fönster
Nötkreaturssektorns uppbyggnadöppnas i nytt fönster
Sammanställning av förprovningsstatistik för år 2011PDF
Försäljning av mineralgödsel 2010/11öppnas i nytt fönster
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll t.o.m. år 2010öppnas i nytt fönster
Statistikrapporter utgivna 2011 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010PDF
Försäljning av mineralgödsel 2009/10öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009öppnas i nytt fönster
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll t.o.m. år 2009öppnas i nytt fönster
Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007 öppnas i nytt fönster
Statistikrapporter utgivna 2010 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Ekologisk växtodling 2009öppnas i nytt fönster
Försäljning av mineralgödsel 2008/09öppnas i nytt fönster
Försäljning av mineralgödsel 2007/08öppnas i nytt fönster
Konsumtion av livsmedel och dess näringsinnehåll t.o.m. år 2008öppnas i nytt fönster
Trädgårdsundersökningen 2007. Kvantiteter och värde avseende 2007 års produktion öppnas i nytt fönster
Energianvändning i växthus 2008. Tomat, gurka och prydnadsväxteröppnas i nytt fönster
Statistikrapporter utgivna 2009 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Konsumtion av livsmedel och dess näringsinnehåll t.o.m. år 2007öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2007öppnas i nytt fönster
Konsumtionen av livsmedel 1960-2006öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 2006PDF
Statistikrapporter utgivna 2008 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Försäljning av mineralgödsel 2006/07 länk till annan webbplats
Trädgårdsundersökningen 2006. Kvantiteter och värde avseende 2006 års produktion länk till annan webbplats
Den ekologiska odlingens utveckling under senare år länk till annan webbplats
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2006 öppnas i nytt fönster
Statistikrapporter utgivna 2007 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster länk till annan webbplats
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2005. Korrigerad version öppnas i nytt fönster
Försäljning av mineralgödsel 2005/06 länk till annan webbplats
Statistikrapporter utgivna 2006 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Trädgårdsundersökning 2005. Kvantiteter och värde avseende 2005 års produktion länk till annan webbplats
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2005 länk till annan webbplats
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll, Uppgifter t.o.m. år 2004 öppnas i nytt fönster
Försäljning av handelsgödselmedel 2004/05 länk till annan webbplats
Statistikrapporter utgivna 2005 som inte ingår i officiell statistik

Statistikrapport

Titel - beskrivning

Datum

Trädgårdsundersökningen 2004. Kvantiteter och värde avseende 2004 års produktion länk till annan webbplats
Svenskt jordbruk i siffror 1800-2004 länk till annan webbplats
Svenskt jordbruk under 10 år i EU. Tabeller, diagram och kommentarer samt jämförelser med andra EU-länder länk till annan webbplats
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll, Uppgifter t.o.m. år 2003 öppnas i nytt fönster
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2004 länk till annan webbplats
Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04 länk till annan webbplats
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 länk till annan webbplats

Kontakt

   

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben